ویلا باز

ویلا باز در راستای ارائه خدماتی نوین در تمامی شبکه های اجتمائی با شماست.
آپارتمان
در حال بارگذاری
{{ get_active_options(data.category, 'category') }} دسته بندی
قیمت {{data.price[0]}} - {{data.price[1]}}
{{ get_active_options(data.beds, 'beds') }} اتاق خواب
{{ get_active_options(data.bath, 'bath') }} حمام
متر مربع {{data.square_feet[0]}} - {{data.square_feet[1]}}
{{ get_active_options(data.apartments_amenities, 'apartments_amenities') }} امکانات
دریافت نتایج فیلتر
خرید
880,000 تومان
1
اتاق خواب
1
حمام
1700
sqft
فروش
27,000 تومان
345 تومان
3
اتاق خواب
5
حمام
3556
sqft
فروش
27,000 تومان
345 تومان
3
اتاق خواب
5
حمام
3556
sqft
اجاره
840 تومان/ماهانه
5
اتاق خواب
2
حمام
3667
sqft
اجاره
1,500 تومان/ماهانه
1,200 تومان/ماهانه
1
اتاق خواب
1
حمام
1666
sqft
اجاره
1,450 تومان/ماهیانه
6
اتاق خواب
3
حمام
3123
sqft
اجاره
1,800 تومان/ماهانه
1,500 تومان/ماهانه
6
اتاق خواب
4
حمام
2485
sqft
اجاره
1,600 تومان/ماهیانه
4
اتاق خواب
2
حمام
34000
sqft
اجاره
3,200 تومان/هفتگی
2,500 تومان/هفتگی
3
اتاق خواب
3
حمام
2345
sqft
اجاره
2,600 تومان/ماهانه
4
اتاق خواب
4
حمام
2648
sqft
فروش
3,433 تومان
3,422 تومان
4
اتاق خواب
3
حمام
4621
sqft
فروش
6,000 تومان/ماهیانه
3
اتاق خواب
2
حمام
2658
sqft

چیزی یافت نشد