ویلا باز

ویلا باز در راستای ارائه خدماتی نوین در تمامی شبکه های اجتمائی با شماست.
در حال بارگذاری
قیمت: {{data.price[0]}} - {{data.price[1]}}
محدوده مساحت: {{data.square_feet[0]}} - {{data.square_feet[1]}}
{{ get_active_options(data.apartments_amenities, 'apartments_amenities') }} امکانات
موقعیت را تایپ کنید
شعاع جستجو: 0 - {{data.proximity}} kilometers
{{ get_active_options(data.beds, 'beds') }} اتاق خواب
{{ get_active_options(data.bath, 'bath') }} سرویس بهداشتی
دریافت نتایج فیلتر

فروش
3
اتاق خواب
3
حمام
9,500 تومان
9,000 تومان

فروش
6
اتاق خواب
3
حمام
42,000 تومان
37,990 تومان

خرید
6
اتاق خواب
5
حمام
1,400 تومان
1,148 تومان

خرید
3
اتاق خواب
1
حمام
2,566 تومان
2,000 تومان

اجاره
4
اتاق خواب
4
حمام
2,300 تومان
2,000 تومان

خرید
4
اتاق خواب
1
حمام
2,500 تومان
2,200 تومان

اجاره
5
اتاق خواب
2
حمام
2,800 تومان
2,600 تومان

اجاره
5
اتاق خواب
2
حمام
3,480 تومان
2,875 تومان

فروش
5
اتاق خواب
3
حمام
3,444 تومان
3,286 تومان

خرید
1
اتاق خواب
1
حمام
3,800 تومان
3,300 تومان

فروش
6
اتاق خواب
2
حمام
3,680 تومان
3,480 تومان

اجاره
4
اتاق خواب
3
حمام
4,500 تومان
3,800 تومان

چیزی یافت نشد