ویلا باز

ویلا باز در راستای ارائه خدماتی نوین در تمامی شبکه های اجتمائی با شماست.
در حال بارگذاری
حدود قیمت: {{data.price[0]}} - {{data.price[1]}}
حداقل حداکثر متراژ: {{data.square_feet[0]}} - {{data.square_feet[1]}}
{{ get_active_options(data.rooms, 'rooms') }} اتاق ها
موقعیت را تایپ کنید
شعاع: 0 - {{data.proximity}} kilometers
{{ get_active_options(data.property_sub_type, 'property_sub_type') }} انواع دفتر
{{ get_active_options(data.offices_amenities, 'offices_amenities') }} امکانات
دریافت نتایج فیلتر

فروش
مشارکت
3444
متر مربع
7
اتاق
1395

41,000,000 تومان/ماهانه
40,000,000 تومان/ماهانه
اجاره
آپارتمان
2750
متر مربع
4
اتاق
1386

3,500 تومان/ماهیانه
2,500 تومان/ماهیانه
فروش
مشارکت
3444
متر مربع
7
اتاق
1395

41,000,000 تومان/ماهانه
40,000,000 تومان/ماهانه
فروش
مجازی
2334
متر مربع
7
اتاق
1398

6,000 تومان/ماهیانه
4,500 تومان/ماهیانه
فروش
خدماتی
2900
متر مربع
4
اتاق
1388

3,500 تومان/ماهانه
فروش
خدماتی
3600
متر مربع
10
اتاق
1397

4,000 تومان/ماهانه
3,200 تومان/ماهانه
فروش
زیرمجموعه
3200
متر مربع
4
اتاق
1380

2,800 تومان/ماهیانه
2,600 تومان/ماهیانه
فروش
خدماتی
3030
متر مربع
8
اتاق
1395

2,900 تومان/ماهانه
2,600 تومان/ماهانه
اجاره
آپارتمان
2750
متر مربع
4
اتاق
1386

3,500 تومان/ماهیانه
2,500 تومان/ماهیانه
اجاره
مشارکت
3000
متر مربع
6
اتاق
1399

3,000 تومان/ماهانه
2,200 تومان/ماهانه
اجاره
خدماتی
3000
متر مربع
4
اتاق
1396

2,400 تومان/هفتگی
2,000 تومان/هفتگی
اجاره
خدماتی
1878
متر مربع
8
اتاق
1387

2,400 تومان/ماهانه
2,000 تومان/ماهانه

چیزی یافت نشد